Indien bezwaar niet kennelijk ongegrond is, moet gemeente ingaan op hoorverzoek


Samenvatting

Belanghebbende maakt bezwaar tegen een WOZ-beschikking en verzoekt daarbij te worden gehoord. Zonder hieraan gevolg te geven beslist de gemeente op zijn bezwaar, ervan uitgaande dat het bezwaar kennelijk ongegrond is. Rechtbank Leeuwarden is van oordeel dat een bezwaar alleen dan kennelijk ongegrond is wanneer uit het bezwaarschrift direct, dat wil zeggen zonder enig verder onderzoek, volgt dat het bezwaar ongegrond is. Er moet redelijkerwijs geen twijfel mogelijk zijn. Volgens de rechtbank kan hier niet gezegd worden dat het bezwaar, dat vijf gronden bevat, onmiskenbaar ongegrond is.

De rechtbank wijst de zaak op verzoek van belanghebbende terug naar de gemeente.

(Beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht