“Indien ik na mijn genoemde echtgenoot kom te overlijden, beschik ik als volgt …”


V heeft in 1995 een testament opgesteld waarin onder meer het volgende is opgenomen:
“ERFSTELLING VOOROVERLIJDEN
Voor het geval ik kom te overlijden voor mijn echtgenoot benoem ik tot mijn enig erfgenaam mijn echtgenoot.
ERFSTELLING GELIJK/LATER OVERLIJDEN
Voor het geval ik na of gelijk met mijn genoemde echtgenoot kom te overlijden, waaronder begrepen overlijden binnen dertig dagen, benoem ik tot mijn enig erfgenaam de stichting [Y]”.
Nadat V in 2006 van haar echtgenoot was gescheiden, overlijdt zij zonder het testament te hebben gewijzigd. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht