Informatie Nationale Hypotheek Garantie


In Notafax 1994, nr 191 is bericht dat met ingang van 1 januari 1995 de Nationale Hypotheek Garantie in de plaats komt van de gemeentegarantie. Onder de nieuwe regeling gelden uniforme normen en regels voor alle gemeenten die zich bij de Nationale Hypotheek Garantie hebben aangesloten. De consument zal nu rechtstreeks bij de financier aankloppen, wanneer hij voor een hypotheekgarantie in aanmerking denkt te komen.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die verantwoordelijk is voor de Nationale Hypotheek Garantie, stelt introductiemateriaal ter beschikking voor intermediairs bij aankoop en financiering…

Verder lezen