Informele kapitaalstorting en kapitaalbescherming (2006.45.2737)


Bij een informele kapitaalstorting bevoordeelt de aandeelhouder bewust en in die hoedanigheid de vennootschap door het inbrengen van vermogen, waartegenover geen aandelen worden uitgegeven. De bevoordeling kan plaatshebben in de vorm van geld, goederen of in de kostensfeer.

Art 2:94b/204b BW ziet op inbreng in natura ter voldoening aan de stortingsplicht op aandelen. De informele kapitaalstorting is geen storting op aandelen zodat het volgens de auteur niet onder de werking van art.2:94b/204b BW valt en er daarom geen accountantsverklaring is…

Verder lezen