Informele rechtsingang minderjarige


Naar het oordeel van het hof staat de informele rechtsingang niet open voor een geschil tussen de ouders van de minderjarige over diens schoolkeuze.

De feiten
Uit het – inmiddels door echtscheiding ontbonden – huwelijk tussen M en V zijn twee kinderen geboren, onder wie de nu nog minderjarige dochter D. De ouders oefenen gezamenlijk het gezag uit over de kinderen, die hun hoofdverblijfplaats bij V hebben.

Het geschil
Partijen twisten over de vraag op welke middelbare school D moet worden ingeschreven. V wil dat D wordt ingeschreven op…

Verder lezen
Terug naar overzicht