ING moet meewerken aan overdracht eigendom woning


Man vordert dat de bank gehengt en zo nodig eraan meewerkt dat gewezen echtgenote woning aan hem levert. Het hof verwerpt het beroep van de bank op haar zorgplicht jegens de gewezen echtgenote.

De feiten
X en Y zijn ex-echtelieden. Y heeft voor de voormalige echtelijke woning bij ING Bank een hypotheek afgesloten, waarvoor X en Y hoofdelijk aansprakelijk zijn. Tijdens het huwelijk draagt X de hypothecaire lasten, na de echtscheiding is bepaald dat X en Y ieder de helft zouden voldoen. Hieraan voldoet Y slechts…

Verder lezen
Terug naar overzicht