Ingebrekestelling, ABRvS 9 juli 2014, zaaknummer 201309219


De aanvrager moet een ingebrekestelling aan het betreffende bestuursorgaan zenden. Verder kan slechts sprake zijn van een ingebrekestelling als voldoende duidelijk is op welk te nemen besluit zij betrekking heeft. Cruciaal is immers dat een ingebrekestelling bedoeld is als aansporing voor het bestuursorgaan om een bepaald besluit te nemen. In deze zaak had appellant de rechtbank bij brief meegedeeld dat hij aanspraak wilde maken op een dwangsom wegens het te laat beslissen op zijn verzoek om handhaving. Evenmin kon een aan de bezwaarschriftencommissie overhandigde pleitnota als zodanig dienen.

Bron: 

Verder lezen
Terug naar overzicht