Ingebruikneming pand: geheel of gedeeltelijk?


Wet OB 1968

Na oplevering van een pand heeft belanghebbende drie van de vier etages in gebruik genomen. De vierde etage stond in eerste instantie leeg en werd later vrijgesteld van btw verhuurd. In discussie was of het pand in zijn geheel of slechts voor driekwart in gebruik genomen was. De Hoge Raad heeft uiteindelijke (na verwijzing) geoordeeld dat het pand in zijn geheel in gebruik is genomen. Dit betekent dat bij eerste ingebruikneming de btw-voorbelasting die ziet op de leegstaande etage volledig in aftrek kan worden gebracht en dat op het moment dat de etage wordt verhuurd correctie plaatsvindt op basis van de herzieningsregeling van art. 13 Uitv.besch. OB, voorzover sprake is van vrijgesteld gebruik.

Het besluit van 14 juli 2009 Nr. CPP2008/137M gaat overigens uit van de zogenoemde unit-theorie in plaats van de door de Hoge Raad aangehangen complex-theorie.

Hoge Raad 7 oktober 2011, nr. 09/02214

Verder lezen
Terug naar overzicht