Inhoud «JOR» aflevering 9 – 22 september 2016 – Jaargang 21


In dit nieuwsbericht vindt u de inhoudsopgave van het negende nummer van «JOR» van dit jaar.

Ondernemingsrecht

JOR 2016/221 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 april 2016, nr. 200.152.931, ECLI:NL:GHARL:2016:3094
Uitleg statuten vennootschap. Geschil tussen oprichters, die ieder voor 50% houder zijn van prioriteitsaandelen. Objectieve maatstaven staan centraal maar beslissend is de zin die partijen redelijkerwijs aan bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Benoeming nieuwe…

Verder lezen
Terug naar overzicht