Inhoudsopgave FBN 11, november 2013


Inhoudsopgave FBN 11, november 2013

58.  Wijzigingen voor ANBI’s per 1 januari 2014
S.J.C. Hemels

Op 1 januari 2014 treden belangrijke wijzigingen voor ANBI’s in werking. Alle ANBI’s moeten het internet op door de in artikel 1a Uitvoeringsregeling AWR (UAWR) uitgewerkte wettelijke transparantie-eisen. Bovendien is – als het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 (OFM) wordt aangenomen – vanaf 1 januari 2014 niet langer een notariële akte vereist om periodieke giften te doen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht