Inhoudsopgave FBN 5, mei 2013


Inhoudsopgave FBN 5, mei 2013

26.  De Registratiewet gewijzigd; naar een systeem van elektronische registratie 
G.J.C. Lekkerkerker

Op 1 januari van dit jaar is de Wet van 13 december 2012 tot wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten) in werking getreden. De nieuwe wet voorziet in een elektronische registratie van notariële akten, …

Verder lezen
Terug naar overzicht