Inhoudsopgave FBN 6, juni 2015


Inhoudsopgave FBN 6, juni 2015
 

29. Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting

J.C. van Straaten

Ingevolge artikel 24, lid 2, Successiewet 1956 geldt als hoofdregel dat de schenk-belasting wordt verminderd met de overdrachtsbelasting die door de begiftigde is betaald over het bedrag waarover de schenkbelasting is verschuldigd. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt de toepassing van deze bepaling verduidelijkt.

 

30. De gevolgen van het verkorten van de termijn van artikel 13 WBR

K. van Geet en T.F.…

Verder lezen
Terug naar overzicht