Inhoudsopgave FBN 7-8, juli/augustus 2016


Inhoudsopgave FBN 7-8, juli/augustus 2016

Inhoud

33. Vrijstelling overdrachtsbelasting voor verkrijging btw-bouwterrein
B.G. van Zadelhoff

De overdrachtsbelasting kent een vrijstelling voor bepaalde verkrijgingen die plaatsvinden krachtens een van rechtswege met btw belaste levering of een met btw belaste verhuur, zoals de verkrijging van een bouwterrein. Daarbij gaat het niet enkel om een bouwterrein als gedefinieerd in de Wet op de omzetbelasting1968 maar (op basis van rechtspraak respectievelijk goedkeuring) eveneens om een bouwterrein in de zin van de Btw-richtlijn…
Verder lezen
Terug naar overzicht