Inhoudsopgave FBN 9, september 2012


Inhoud
45.  Bedrijfsopvolgingsregeling SW discriminatoir?

J.P.M. Stubbé & B.M.E.M. Schols

Rechtbank Breda 13-7-2012, de BOF is ook van belang voor niet-ondernemers.

46.  Overgangsmaatregel voor onroerende zaken in verband met btw-verhoging

F.A.M. Schoenmaker

Met ingang van 1 oktober 2012 zal het algemene btw-tarief worden verhoogd van 19% naar 21%. Hieronder wordt kort ingegaan op het daarbij behorende overgangsrecht voor zover dat van…

Verder lezen
Terug naar overzicht