Inhoudsopgave FTV 6, juni 2014


Inhoudsopgave FTV  6, juni 2014

PODIUM
31.  Huwelijkse perikelen
Prof. mr. dr. W.D. Kolkman

ARTIKELEN
32.  Object van heffing: de woning of de kwijtgescholden koopsom?
Mr. Y.J.M. Pijpers en mr. drs. S. Hendriks

Sinds 1 januari 2010 is in artikel 21 Successiewet 1956 (hierna: SW 1956) het nieuwe lid 5 opgenomen. Op grond van deze bepaling moet bij een verkrijging van een woning krachtens erfrecht of schenking voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht