Inhoudsopgave JBN 12


Inhoudsopgave JBN 12, december 2011

67. Besluitvorming over juridische fusie en splitsing
H. Koster

In deze bijdrage wordt ingegaan op enkele aspecten van de besluitvorming bij juridische fusie en juridische splitsing.

68. Verschoningsrecht notaris doorbroken 
R.H.J. van de Wouw

Door Rechtbank Maastricht is recentelijk het verschoningsrecht van een notaris doorbroken. Volgens de rechtbank moest het belang van de waarheid prevaleren boven het verschoningsrecht, Rb. Maastricht 29 juli 2011, LJN BR3970, Notafax 2011, 189

69. Nieuw huwelijksvermogensrecht…

Verder lezen