Inhoudsopgave JBN 12, december 2015


Inhoudsopgave JBN 12, december 2015

55. Toepassing De Novitaris-arrest in een erfrechtelijke casus
P. Hofsteenge

De auteur bespreekt in deze bijdrage een civielrechtelijk arrest dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 14 juli 2015 heeft gewezen. Het betreft een arrest inzake het door de notaris faciliteren van een schending van rechten van derden in een erfrechtelijke casus. Het arrest ligt in het verlengde van het civielrechtelijke arrest van de Hoge Raad van 3 april 2015, het zogenaamde ‘De Novitaris-arrest’. Daarnaast beziet de auteur…

Verder lezen
Terug naar overzicht