Inhoudsopgave JBN 5, mei 2013


Inhoudsopgave JBN  5, mei 2013

24. Uitoefening van het beheer- en ontruimingsbeding: aandachtspunten voor de praktijk en wetsvoorstel 33.484
W. Braat

Vanwege de huidige economische crisis is het de verwachting dat vaker executie-veilingen plaats zullen vinden, waarbij het vanzelfsprekend gewenst is een zo hoog mogelijk (verkoop)opbrengst te realiseren. Het beheerbeding kan daarbij van dienst zijn. Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van het beheerbeding is machtiging van de voorzieningenrechter nodig. Daarbij is het van groot belang dat…

Verder lezen