Inhoudsopgave JBN 6, juni 2014


Inhoudsopgave JBN  6, juni 2014


31. De executeur en de vereffenaar dienen quasi-legaten te verminderen
P.J.F.M. Le Cat

De taken van de executeur en vereffenaar blijken opnieuw omvangrijker dan tot dusverre werd aangenomen. Het in dit artikel te bespreken arrest van de Hoge Raad van 17 mei 2013 betreft de vermindering van legaten teneinde andere schulden uit de nalatenschap te kunnen voldoen (artikel 4:120 BW); de Hoge Raad rekent deze vermindering tot de taak van de executeur…

Verder lezen