Inhoudsopgave ND 32, week 33 2009


DGA-pensioen en echtscheiding. De Hoge Raad zet stapje verder (2009.32.2001)

Bewindvoerder meerderjarigenbewind: natuurlijk persoon of rechtspersoon? (2009.32.2002)

Beroep op onvoorziene omstandigheden faalt (2009.32.2003)

Wonen op water en de definitie van woonruimte (2009.32.2004)

Wetsvoorstel voor een maatschappelijke onderneming ingediend (2009.32.2005)

WPNR Themanummer “Een tropisch nieuw BW” (2009.32.2006)

Nalatenschapsmediation: een modernisering van boedelafwikkeling (2009…

Verder lezen