Inhoudsopgave Notariële Documentatie 10


Inhoudsopgave Notariële Documentatie 10, 9 maart 2017

Signaleringen

ND Sign. - Novelle uitfasering pensioen in eigen beheer

ND Sign. - Ten tijde van het overlijden van erflater dreef de vastgoed-BV geen materiële onderneming en is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing

ND Sign. - Verlaagd tarief voor ingrijpend verbouwde en als kantoor in gebruik genomen stal

ND Sign. - Economische verwevenheid tussen onderwijsstichting en door haar opgerichte BV?

ND Sign. - Verkrijging 50%-belang in onroerendezaaklichaam via stappenplan volledig getroffen door fraus legi

ND Sign. - Perceel grasland is geen aanhorigheid van doorverkochte woonboerderij

ND Sign. - Anbi-status van islamitische stichting ten onrechte ingetrokken

ND Sign. - Hypotheek voor alle (lees: alle) vorderingen

ND Sign. - Ontwikkelingen in het familierecht: alimentatie en meerouderschap

ND Sign. - De executeur, de ruimschoots toereikend verklaring en de beneficiaire aanvaarding

ND Sign. – Kamerbrief vermiste personen

ND Sign. – Gerechtelijke vaststelling vaderschap en afgifte van (restant van) de nalatenschap

ND Sign. –Hoe ver reikt de informatieplicht van een notaris bij ongedaanmaking (art. 4:18 BW)?
 

Samenvattingen

ND Samv. – Toestemming art. 1:88 BW wegens vermogensinstandhoudingsverklaring?

ND Samv. – Informatie opeisen om de legitieme portie te kunnen berekenen

Verder lezen
Terug naar overzicht