Inhoudsopgave NTFRB 3, maart 2016


Inhoudsopgave NTFRB 3, maart 2016

2016/9 De gelieerdheid bij de onzakelijke lening
Prof.mr.dr. A.C.P. Bobeldijk

VENNOOTSCHAPSBELASTING/DIVIDENDBELASTING
Een onzakelijke geldlening kan zich voordoen als in het belang van een gelieerde natuurlijk persoon of een gelieerd lichaam een onzakelijk debiteurrisico wordt gelopen. Daarnaast kan een onzakelijk debiteurenrisico worden gelopen op een lening die is verstrekt op grond van de persoonlijke betrekkingen tussen twee natuurlijke personen. In een op 18 december 2015 gewezen arrest oordeelde de Hoge Raad dat geen sprake…

Verder lezen
Terug naar overzicht