Inhoudsopgave NTFRB 9, september 2017


Inhoudsopgave NTFRB 9, september 2017

2017/35 Verschoonbare termijnoverschrijding: meer van hetzelfde? - deel 2
Mr.dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben

FORMEEL BELASTINGRECHT
In het eerste deel (NTFR-B 2017/31) van deze beschouwing over de omstandigheden waaronder geoordeeld wordt dat een belanghebbende ten aanzien van een termijnoverschrijding redelijkerwijs geacht wordt niet in verzuim te zijn geweest, is allereerst stilgestaan bij het wettelijke kader, de bewijslastverdeling en het begrip ‘redelijkerwijs niet in verzuim’. Verder is…

Verder lezen
Terug naar overzicht