Inhoudsopgave WPNR 6828, 30 januari 2010


Inhoudsopgave WPNR 6828, 30 januari 2010


De art. 10-14 Boek 10 BW: rechtskeuze, handelingsbekwaamheid, formele geldigheid van rechtshandelingen, bewijs en verjaring
Mr. J.F. Vlek

De personenvennootschap, it giet oan
Prof. mr. M. van Olffen

Europeanisering gedemonstreerd aan de Change of Circumstances in PECL-2000 en DCFR-2008 
Prof. mr. P. Abas

Rechtsvraag
Prof. mr. M.J.A. van Mourik

Verder lezen