Inhoudsopgave WPNR 6908


Inhoudsopgave WPNR 6908, 26 november 2011

Privaatrecht Actueel  Meer bescherming voor transgenders
Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

De auteur gaat in op het concept-wetsvoorstel transseksualiteit, dat op 20 september 2011 is vrijgegeven voor consultatie. De belangrijkste verandering die wordt voorgesteld, is de schrapping van de aanpassingseis en van de sterilisatie-eis voor het wijzigen van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte. 

Het voorontwerp van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Prof. mr. A.F. Verdam

Het voorontwerp ‘…

Verder lezen