Inhoudsopgave WPNR 6910


Inhoudsopgave WPNR 6910, 10 december 2011

Huwelijk en geregistreerd partnerschap groeien steeds verder naar elkaar toe
Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

De auteur gaat in op het concept-wetsvoorstel van 4 oktober 2011, dat strekt tot wijziging van Boek 1 BW en art. 815 Rv, mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap. 


Verpanding van toekomstige aandelen
Mr. B.A. Schuijling 

Een inventarisatie van de mogelijkheden tot verpanding van toekomstige – al dan niet giraal verhandelbare – aandelen in kapitaalvennootschappen. 


‘Zomaar’ terugkomen op een rechtshandeling
Mw. mr. B.M. Katan

Soms mag een schuldeiser terugkomen op een eerdere rechtshandeling, terwijl hij daarvoor geen klemmende reden heeft en de schuldenaar daartoe geen concrete aanleiding heeft gegeven. 

Verder lezen