Inhoudsopgave WPNR 6985, 24-31 augustus 2013


Inhoudsopgave WPNR 6985, 24-31 augustus 2013

Privaatrecht Actueel
Prof. mr. drs. M. Haentjens en mr. P.W. den Hollander

De Europese wetgever heeft bij verordening een rechtstreekse grondslag gecreëerd voor buiten-contractuele aansprakelijkheid van kredietbeoordelaars. Het is echter de vraag of dit claimende beleggers en uitgevende instellingen daadwerkelijk gaat helpen.

De geldigheid van vervalbedingen naar Nederlands recht, mede in het licht van HR 12 april 2013 (De Bruyn q.q. en Disberg q.q./Laser…

Verder lezen