Inhoudsopgave WPNR 6996, 23 november 2013


Inhoudsopgave WPNR 6996, 23 november 2013

Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind: de Hoge Raad aan het woord
Mr. J.H.M. ter Haar

Commentaar op een opmerkelijke uitspraak  van de Hoge Raad van 18 oktober jl. over de  verhouding tussen ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind.

Worstelen met governance van semi-publieke instellingen en pensioenfondsen
Mw. mr. C.H.C. Overes

Het per sector regelen van de governance van instellingen in de semipublieke sector leidt  tot onwenselijke resultaten…

Verder lezen