Inhoudsopgave WPNR 7034, 11 oktober 2014


Inhoudsopgave WPNR 7034, 11 oktober 2014

 

Privaatrecht Actueel: Gezichtspunten bij nietigheid
Prof. mr. Jac. Hijma

In recente arresten van de Hoge Raad met betrekking tot nietigheid valt op, dat de raad ook op dit terrein werkt met een benadering aan de hand van gezichtspunten.


Notities bij enkele opmerkelijke recente restitutieclaims en nadere beschouwingen over de teruggave van geconfisceerde kunstvoorwerpen (I)
Prof. mr. A.A. van Velten

In vervolg op eerdere bijdragen over restitutie van kunstvoorwerpen wordt nader ingegaan op enkele…

Verder lezen