Inhoudsopgave WPNR 7103, 16 april 2016


Inhoudsopgave WPNR 7103, 16 april 2016
 

Privaatrecht Actueel: Rechtspraak zoekt marktspecialisatie
Prof. mr. B. Wessels

De auteur beschrijft ontwikkelingen in Nederland, Engeland en Frankrijk, waarbij de rechter zich presenteert als gespecialiseerde dienstverlener, voorshands poogt marktonzekerheden weg te nemen dan wel specialist is in complexe (insolventie)zaken.


Buitenlandse familiestichtingen en het Nederlandse uitkeringsverbod
Mr. J.B. Vegter

Onderzocht wordt of, vanwege het Nederlandse uitkeringsverbod, juridische belemmeringen bestaan voor het gebruik door Nederlandse particulieren van een buitenlandse familiestichting.


Reactie - Erfpacht: voer voor specialisten?
Mr. H.K. Nijkamp MSRE

Het erfpachtrecht blijft de gemoederen bezig houden. In Amsterdam hebben twee commissies een rapport geschreven waarin verschillende stellingen worden betrokken. De auteur bespreekt aspecten die kleven aan de voor-genomen afkoopmogelijkheid.

Verder lezen
Terug naar overzicht