Inhoudsopgave WPNR 7108, 21 mei 2016


Inhoudsopgave WPNR 7108, 21 mei 2016

Schade, causaliteit, en schadebegroting
Prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai

De verwevenheid van causaliteit en schade(-begroting) roept veel vragen op. Dit artikel beoogt schadebegroting te verhelderen door analyse van relevante begrippen in onderlinge samenhang, toegelicht aan de hand van rechtspraak.


De fictieve vermogensrendementsheffing: een rimpeling in de fiscale historie?
Mw. mr. dr. S.M.H. Dusarduijn RB

De vermogensrendementsheffing kan op gespannen voet staan met het door art. 1 EP beschermde eigendomsrecht. Een aantal procedures wordt kort geschetst. Ook de vanaf 2017 geldende wijzigingen in de vermogensrendementsheffing worden besproken.


Is het mogelijk art.3:4BW bestanddelen  te verzelfstandigen door middel van het  vestigen van een recht van opstal?
Mw. mr. P.J. van der Plank

Deze bijdrage bespreekt de (on)mogelijkheid om door middel van het vestigen van een opstalrecht een art. 3:4 BW bestanddeel te verzelfstandigen.

 

 

Verder lezen
Terug naar overzicht