Initiatief-wetsvoorstel bevordering eigenwoningbezit (1999.26.2247)


Bespreking van het wetsvoorstel Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW), welk wetsvoorstel een herziening betreft van het initiatief-wetsvoorstel Individuele Koopbijdrage (IKB). Huishoudens met een laag inkomen worden in staat gesteld een (goedkope) huur- of koopwoning via de BEW-regeling te kopen, waarvan de verkrijgingskosten maximaal ƒ 247.400 bedragen.

W.H.K. Dijksterhuis

NOG 1999/159

Verder lezen