Inkomsten stichting komen in casu enig bestuurder rechtstreeks toe (1996.20.3172)


X, oprichter en enig bestuurder van een stichting, laat hem toekomende beloningen rechtstreeks naar de stichting overmaken. De stichting neemt autokosten en andere uitgaven van X voor haar rekening.

Uit de statuten van de stichting blijkt dat X de bevoegdheid heeft tot het wijzigen daarvan en het opheffen en liquideren van de stichting. In geval van vereffening bepaalt hij de bestemming van de overgebleven bezittingen. De bestuurder beslist in alle gevallen waarin door de statuten niet is voorzien.

Er bestaat geen materieel verschil tussen de wijze waarop X…

Verder lezen