Inkomsten uit werkzaamheden voor coöperaties vormen geen winst uit onderneming: navordering terecht I


Samenvatting

Belanghebbende is lid van verschillende coöperaties waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. Voor twee coöperaties heeft hij als bestuurder werkzaamheden verricht zonder vergoeding. Verder heeft belanghebbende op basis van dienstverleningsovereenkomsten andere werkzaamheden verricht waarvoor hij een vaste vergoeding kreeg. In het verleden heeft belanghebbende die inkomsten als loon uit dienstbetrekking verantwoord. Vanaf 2008 heeft belanghebbende de inkomsten als winst uit onderneming aangegeven. De primitieve aanslagen IB/PVV 2008 en 2009 zijn conform de aangiften vastgesteld. Na een boekenonderzoek heeft de inspecteur echter geconcludeerd dat er geen sprake is van winst uit onderneming maar van loon uit dienstbetrekking. Daarom heeft hij nagevorderd. Daarbij is voorts voor twee coöperaties de gebruikelijkloonregeling toegepast. Volgens het hof is de inspecteur gerechtigd na te vorderen, omdat hij beschikt over een nieuw feit. Niet bekend was namelijk dat belanghebbende slechts twee opdrachtgevers had waarvoor hij tegen een vaste vergoeding werkzaamheden verricht op basis van de reeds jarenlang bestaande dienstverleningsovereenkomsten. Voorts is het hof met de inspecteur van oordeel dat belanghebbende geen winst uit onderneming geniet. Belanghebbende heeft namelijk voor twee betalende opdrachtgevers gewerkt en de werkzaamheden heeft hij volledig binnen de voor rekening en risico van de desbetreffende coöperatie gedreven onderneming verricht. Ondernemersrisico heeft hij niet gelopen. Verder ontving belanghebbende een maandelijks voorschot en de vergoeding van de coöperatie was een vast bedrag per jaar. Belanghebbende bezat volgens het hof onvoldoende zelfstandigheid ten opzichte van zijn opdrachtgevers. De inspecteur heeft volgens het hof ook terecht de gebruikelijkloonregeling toegepast, aangezien belanghebbende een aanmerkelijk belang heeft in de coöperaties en voor die coöperaties zonder vergoeding – niet als ondernemer – bestuurstaken heeft verricht. Van schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur…

Verder lezen
Terug naar overzicht