Inkomstenbelasting over ‘oude’ rente omdat kind was onterfd door langstlevende


De vader van X is reeds in 1971 overleden. Uit hoofde van de door hem gemaakte OBV heeft X een onderbedelingsvordering op zijn moeder verkregen. Over deze niet-opeisbare vordering wordt een enkelvoudige rente van 7% per jaar bijgeschreven bij de hoofdsom. In 2005 overlijdt de moeder. Kort vóór haar overlijden heeft zij een nieuw testament gemaakt waarbij X is onterfd. Na het overlijden heeft X de onderbedelingsvordering inclusief de bijgeschreven rente uitgekeerd gekregen. Naar aanleiding hiervan heeft de inspecteur de rente die tot 1 januari 2001…

Verder lezen
Terug naar overzicht