Inkoopprocedure zorgverzekeraar valt buiten aanbestedingsrecht


Een aanbieder van orthopedisch schoeisel stelt dat de inkoopprocedure van Zilveren Kruis in strijd is met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel, beide beginselen uit het aanbestedingsrecht. Deze redenering gaan echter mank, nu Zilveren Kruis uitdrukkelijk het aanbestedingsrecht heeft uitgesloten.

Zilveren Kruis heeft besloten het sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders voor het leveren van orthopedisch schoeisel te wijzigen en voor de jaren 2016-2017 een inkoopprocedure te organiseren. Hiertoe heeft zij op 22 mei 2015 de ‘Leidraad Inkoopprocedure Orthopedisch Schoeisel 2016-2017’ gepubliceerd, waarin staat: ‘

Verder lezen
Terug naar overzicht