Inleiding parkmanagement


In dit themanummer staan de juridische vormgeving en fiscale gevolgen van zogenaamd parkmanagement centraal. Onder parkmanagement wordt verstaan het beheer van bebouwde terreinen voor rekening van de rechthebbenden op en gebruikers van deze onroerende zaken. Veelal zal het daarbij gaan om het beheer van een bedrijventerrein, een woondomein, dan wel een kantoren- of vakantiepark. Het beheer zal meestal betrekking hebben op de van de onroerende zaken deel uitmakende onbebouwde gronden, waarop aangelegd wegen, voetpaden, parkeerplaatsen en groenstroken, maar ook is een verdergaand beheer denkbaar in de vorm van een centraal georganiseerd toezicht en bepaalde andere dienstverlening ten behoeve van de eigenaren en gebruikers van de op de terreinen gebouwde opstallen. Voorts kan worden gedacht aan een beperking van de rechten of oplegging van verplichtingen die eigenaren en gebruikers van de opstallen kunnen uitoefenen respectievelijk moeten nakomen met betrekking tot het gebruik, het uiterlijk of onderhoud van aan hen toebehorende of door hen gebruikte opstallen.

Ook kan parkmanagement gebruikt worden voor de verbetering van verouderde winkelcentra en bedrijventerreinen.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2002 met betrekking tot het parkmanagement van kantoren en bedrijventerreinen een publicatie uitgegeven en vat parkmanagement daarin samen als het middel om de kwaliteit van een locatie af te stemmen op de wensen van de betrokkenen en om het bereikte kwaliteitsniveau ook op lange termijn vast te houden.1

Op 1 mei jl. trad in werking de Experimentenwet Bedrijven Investerings-zones, waardoor gemeenten de verbetering van verouderde bedrijventerreinen kunnen faciliteren door middel van een tijdelijke BI-heffing. Ook dit was een initiatief van het genoemde ministerie.2

Ondanks deze aandacht van het Ministerie van Economische Zaken is door de Nederlandse…

Verder lezen
Terug naar overzicht