Inlichtingen-uitwisselingsovereenkomst met Monaco getekend


Samenvatting

Nederland en Monaco hebben op 11 januari 2010 een verdrag getekend dat de uitwisseling op verzoek van fiscale informatie regelt. Het verdrag treedt in werking nadat het in beide landen door het parlement is goedgekeurd.

Nieuwe regelgeving

In dit nieuwsbericht wordt medegedeeld dat Nederland en Monaco op 11 januari 2010 een verdrag hebben getekend voor het uitwisselen van fiscale informatie. De overeenkomst regelt dat beide landen op verzoek informatie in belastingzaken zullen uitwisselen. Hiermee kan belastingontwijking worden tegengegaan. Het verdrag treedt in werking nadat het in beide landen door het parlement is goedgekeurd.

Volgens het nieuwsbericht zullen er op korte termijn verdragen worden getekend met Belize en Gibraltar. Daarnaast wordt nog onderhandeld met onder andere San Marino, Grenada, Dominica, Costa Rica en Panama.

Commentaar

Alweer een informatie-uitwisselingsverdrag. Dit keer met Monaco. Een mogendheid met toch een zekere reputatie als belastingparadijs. Dat nu met Monaco, naast eerder onder meer Liechtenstein (NTFR 2009/2517) en Andorra (NTFR 2009/2418), dergelijke verdragen worden gesloten, illustreert hoe de internationale opvattingen over fiscale gegevensuitwisseling in korte tijd zijn veranderd, en hoe groot de internationale druk is. Zie voor meer achtergrond NTFR 2009/2164 en NTFR 2009/2689.

De tekst van het verdrag is niet bij het nieuwsbericht gevoegd. Zodra deze tekst beschikbaar komt, zullen we deze alsnog als brondocument opnemen. Naar wij aannemen zal het verdrag inhoudelijk overeenkomen met de overeenkomsten die recentelijk met een groot aantal andere mogendheden zijn gesloten; zie onder meer NTFR 2009/2418 voor Andorra.

Verder lezen
Terug naar overzicht