Inlichtingen-uitwisselingsovereenkomst met San Marino getekend


Samenvatting

In dit nieuwsbericht wordt medegedeeld dat Nederland en San Marino op 27 januari 2010 een verdrag hebben getekend voor het uitwisselen van fiscale informatie. De overeenkomst regelt dat beide landen op verzoek informatie in belastingzaken zullen uitwisselen. Hiermee kan belastingontwijking worden tegengegaan. Het verdrag treedt in werking nadat het in beide landen door het parlement is goedgekeurd.

Commentaar

Het door Nederland afsluiten van inlichtingen-uitwisselingsovereenkomsten gaat in 2010 onverkort door. Na Monaco (NTFR 2010/157) is het dit keer San Marino. Zie NTFR 2009/2164, NTFR 2009/2689 en NTFR 2010/160 voor meer achtergrond over de internationale ontwikkelingen rond informatie-uitwisseling.

De tekst van het verdrag is niet bij het nieuwsbericht gevoegd. Zodra deze tekst beschikbaar komt, zullen we deze alsnog als brondocument opnemen. Naar wij aannemen zal het verdrag inhoudelijk overeenkomen met de verdragen die recentelijk met een groot aantal andere mogendheden zijn gesloten; zie onder meer NTFR 2009/2418 voor Andorra.

Verder lezen
Terug naar overzicht