Inlichtingenplicht van de executeur (2008.51.2005)


Erflater overlijdt in 2001 en laat als zijn erfgenamen achter zijn echtgenote, twee zonen en twee dochters. In zijn testament is een ouderlijke boedelverdeling opgenomen ten gunste van de moeder en is voorts de moeder tot executeur benoemd. Een van de dochters verzoekt op de voet van de artikelen 4:148, 149 en 151 BW de moeder te verplichten tot het verschaffen van de door de dochter gewenste inlichtingen althans tot het geven van een aanvulling op de rekening en verantwoording.
In het testament van de erflater is een…

Verder lezen