Inschrijving benamingen in BGA- en BOB-register


In Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn kwaliteitsregelingen vastgesteld voor landbouwproducten en levensmiddelen, waaronder de bescherming van oorsprongsbenamingen (BOB), geografische aanduidingen (BGA) en gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS).

Overeenkomstig deze verordening is goedkeuring verleend aan de aanvraag van Frankrijk tot registratie van de benaming Chapon du Périgord in categorie 1.1 [Vers vlees (en verse slachtafvallen)] van het BGA-register. Chapon du Périgord is vlees van een haan van traag groeiende rassen.

Daarnaast is goedkeuring verleend aan een…

Verder lezen
Terug naar overzicht