Inspecteur verspeelt navorderingsbevoegdheid door elektronische toelichting niet te lezen


Samenvatting

Belanghebbende heeft elektronisch aangifte IB 2002 gedaan. Daarin heeft hij aanspraak gemaakt op studiekostenaftrek voor zijn zoon en op giftenaftrek voor giften aan zijn kinderen. In een toelichting zijn deze kosten gespecificeerd. De primitieve aanslag is conform de aangifte vastgesteld. Nadien heeft de inspecteur in verband met bovenstaande – onjuiste – aftrekposten nagevorderd. Rechtbank Arnhem (12 juni 2007, nr. 06/04732) heeft deze navorderingsaanslag in stand gelaten. In appel had belanghebbende succes. Volgens Hof Arnhem (NTFR 2008/1595) ontbreekt namelijk een nieuw feit. Belanghebbende heeft immers elektronisch toelichtende gegevens verstrekt. Dat in de werkwijze van de Belastingdienst in het kader van de vaststelling van aanslagen geen plaats is ingeruimd voor raadpleging van deze gegevens komt voor risico van de fiscus.

Nu geen sprake is van kwade trouw aan de zijde van belanghebbende heeft de inspecteur geen navorderingsbevoegdheid, aldus het hof.

De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht