Inspecties onderzoeken kwaliteit Veilig Thuis Noord-Holland Noord


In september 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Veilig Thuis Noord-Holland Noord voldoet aan 18 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 organisaties. De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij alle organisaties en zullen…

Verder lezen
Terug naar overzicht