Inspecties stellen Veilig Thuis Drenthe onder verscherpt toezicht


De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben Veilig Thuis Drenthe, onderdeel van GGD Drenthe, op 31 mei jl. onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van maximaal zes maanden. Aanleiding voor het verscherpt toezicht vormt de uitkomst van de hertoets op 20 mei 2016. De geconstateerde wachtlijsten zijn risicovol voor leden van gezinnen en huishoudens.

Op 24 augustus 2015 hebben de inspecties Stap 1 van het toezicht naar Veilig Thuis uitgevoerd bij Veilig Thuis Drenthe. Uit het toezicht bleek dat Veilig Thuis Drenthe aan slechts…

Verder lezen
Terug naar overzicht