Integrale proceskostenvergoeding in kavelruilprocedure wordt toegewezen


In 2000 verkreeg X bij kavelruil een agrarisch bedrijf, bestaande uit gronden en opstallen. De vrijstelling van artikel 15.1.l WBR is toegepast. In 2005 legt de inspecteur een naheffings-aanslag overdrachtsbelasting op. Zijns inziens is geen sprake is van een kavelruil omdat:
a. op grond van de rechtspraak de overdracht van een geheel bedrijf onder omstandigheden geen objectieve verbetering van de inrichting van het landelijk gebied oplevert omdat geen sprake is van samenvoeging en verkaveling. Het betreft een koop- en verkooptransactie die…

Verder lezen
Terug naar overzicht