Interessante uitspraak over een voorbereidingsbesluit


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 27 september 2017  een interessante uitspraak gewezen met betrekking tot een voorbereidingsbesluit en het daarvoor geldende toetsingskader.

Achtergrond

Kerkerak B.V. (hierna: Kerkerak) houdt zich bezig met de in- en verkoop van vaartuigen. Zij heeft op 23 juli 2014 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend ter legalisering van de door haar geplaatste steigers in de Voorzaan. Ter plaatse van de steigers gold een bestemmingsplan dat onder de Woningwet 1901 tot stand was gekomen. Dit bestemmingsplan is

Verder lezen
Terug naar overzicht