Interne bestuurdersaansprakelijkheid? (1999.37.2327)


Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 11 juni 1999, RvdW 1999, 69C. H is enig bestuurder van H BV. Rijdend in een vrijwel nieuwe Mercedes (ƒ 129.000), toebehorend aan H BV, verliest hij de macht over zijn stuur. De politie vermoedt dat H onder invloed reed. Vanwege bewijsrechtelijke problemen wordt de strafzaak geseponeerd. De verzekeraar weigert de schade uit te keren, zich beroepend op de grove schuld van H. Kort daarna gaat H BV failliet. De curator…

Verder lezen