Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking


Samenvatting

Het Ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van de Panama Papers de internetconsultatie geopend over twee nationale maatregelen gericht op het tegengaan van belastingontduiking. Er kan worden gereageerd op het beleidsdocument openbaarmaking vergrijpboetes en op de conceptwetteksten en conceptmemorie van toelichting waarin de maatregelen ter bestrijding van invorderingsconstructies zijn uitgewerkt. Belangstellenden kunnen reageren via http://www.internetconsultatie.nl/aanpakbelastingontduiking in de periode van 20 juli 2017 tot en met 28 september 2017.

Deze consultatie bevat een deel van de maatregelen die de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken (nr. 2017-0000009651, NTFR 2017/183).

Het beleidsdocument betreft de openbaarmaking van vergrijpboetes opgelegd aan deelnemers aan een beboetbaar feit (juridische beroepsbeoefenaren/adviseurs). De verwachting is dat de openbaarmaking van vergrijpboetes opgelegd aan juridische beroepsbeoefenaren vooral een preventieve werking heeft.

De vier invorderingsmaatregelen beogen constructies tegen te gaan waardoor betaling van belasting wordt ontgaan en dragen bij aan een effectievere invordering van belastingschulden. Twee maatregelen verruimen de mogelijkheden tot aansprakelijkstelling van derden. De andere twee maatregelen beogen formele drempels bij aansprakelijkstelling weg te nemen. Een van die maatregelen betreft een nieuwe manier van bekendmaking van een belastingaanslag aan ontbonden rechtspersonen. De andere is een uitbreiding van de informatieplicht, waardoor deze ook zal gelden voor vermoedelijk aansprakelijken. Om anticipatiegedrag te voorkomen wordt voorgesteld de invorderingsmaatregelen terug te laten werken tot 20 juli 2017.

Commentaar

In NFTR 2017/183 is de brief van de staatssecretaris van 17 januari 2017 over de aanpak van belastingfraude besproken. Daarin gaf hij onder meer aan te werken aan wetgeving die het…

Verder lezen
Terug naar overzicht