Intrekking besluiten in verband met wijziging Successiewet op 1 januari 2010


In verband met de wijziging van de Successiewet trekt de staatssecretaris van Financiën een aantal beleidsbesluiten in op 1 januari 2010. Zoals meerdere malen aangekondigd, wordt onder meer de resolutie van 30 november 1964, BNB 1965/96 ingetrokken. Op grond hiervan werd de waarde van onroerend goed dat behoort tot een fictieve verkrijging in de zin van artikel 10 SW niet hoger gesteld dan de waarde ten tijde van de rechtshandeling. Ondanks de kritiek is bij de intrekking van deze resolutie geen overgangsregeling getroffen.
Ministerie van Financiën 16 december 2009, nr CPP2009/2357M (Stcrt 2009, nr 20099)
Verder lezen
Terug naar overzicht