Intrekking diverse besluiten internationaal belastingrecht


Samenvatting

De staatssecretaris van Financiën heeft een elftal beleidsbesluiten op het terrein van het internationale belastingrecht ingetrokken. Onder de ingetrokken besluiten zijn de pensioenafkoopbesluiten, het besluit over de toepassing van de zelfstandigenaftrek voor buitenlandse belastingplichtigen onder de Wet IB 1964 en de besluiten over de toepassing van de belastingverdragen op de inkoop van aanmerkelijkbelangaandelen.

Commentaar

Er duiken blijkbaar toch nog steeds oude besluiten op waarvan het noodzakelijk is dat deze alsnog worden ingetrokken. Eerder zijn er immers al grote aantallen besluiten op het terrein van het internationale belastingrecht en de internationale premieheffing ingetrokken bij de besluiten van 15 november 2005, nr. CPP2005/2172M, NTFR 2005/1570 en 10 juli 2006, nr. CPP2006/768M, NTFR 2006/1061. Samenvoegingen van beleidsbesluiten zijn gepubliceerd over onder andere de dividendbelasting (NTFR 2007/577 en NTFR 2008/1501), internationale sociale zekerheid (NTFR 2007/1278), internationale aspecten van pensioenen (NTFR 2008/320), deelnemingsvrijstelling (NTFR 2008/541) en de voorkoming van dubbele belasting (NTFR 2008/1600).

Wij herhalen onze wens tot publicatie van een positieve lijst van beleidsbesluiten (NTFR 2006/27).

Verder lezen
Terug naar overzicht